Alati za dopunu inkjet kertridža

InkTec IRP-67 univerzalni alat za dopunu kertridža (Marvelous Suction Tool)

InkTec univerzalni alat može da se koristi za dopunu većine aktuelnih kertridža koji sadrže  glavu na sebi. Njegova upotreba je prilično jednostavna, može da se koristi nebrojeno puta i umnogome olakšava proces dopune.

InkTec IRP-07 14mm igla

InkTec igla za dopunu kertridža, 14mm.

InkTec IRP-09 55mm igla

InkTec igla za dopunu kertridža, 55mm. Namenjena za dopunu kertridža starije generacije.

InkTec IRP-10 60mm igla

Ultra tanka InkTec igla, 60mm. Izuzetan alat za dopunu, prolazi i kroz najsitnije rupe u kertridžima. Pogodna za kertridže starije generacije.

InkTec IRP-11 gumeni čep namenjen za zatvaranje rupa na HP i Canon kertridžima.

InkTec čep, napravljen od specijalne gumene mase. Pogodan za zatvaranje rupa za dopunu na širokom dijapazonu HP i Canon kertridža. Izuzetno dobro se koristi u kombinaciji sa InkTec alatom za bušenje rupa IRP-43.

InkTec IRP-12 gumeni čep za HP 2000 seriju

InkTec čep, napravljen od specijalne gumene mase. Pogodan za zatvaranje rupa za dopunu na HP kertridžima iz 2000 serije. Izuzetno dobro se koristi u kombinaciji sa InkTec alatom IRP-42 koji služi za vađenje gumenih kuglica iz kertridža.

InkTec IRP-13 plastični čep za HP78 kertridže

InkTec čep, napravljen od specijalne plastične mase. Pogodan za zatvaranje rupa za dopunu na HP 78 kertridžima. Izuzetno dobro se koristi u kombinaciji sa InkTec alatom za vađenje plastičnih čepova  InkTec IRP-42.

InkTec IRP-22 alat za Lexmark 20

InkTec alat koji se koristi za izvlačenje viška mastila u procesu dopune. Njegovo ležište izvorno odgovara Lexmark 20 kertridžu mada je kompatibilan i sa nekim drugim kertridžima.

InkTec IRP-23 alat za Lexmark 70

InkTec alat koji se koristi za izvlačenje viška mastila u procesu dopune. Njegovo ležište izvorno odgovara Lexmark 70 kertridžu mada je kompatibilan i sa nekim drugim kertridžima.

InkTec IRP-27 alat za dopunu  Lexmark 16, 17, 26 i 27 kertridža

InkTec alat koji se koristi za izvlačenje viška mastila u procesu dopune. Njegovo ležište izvorno odgovara Lexmark 16(17) i 26(27) kertridžima  mada je kompatibilan i sa nekim drugim kertridžima.

InkTec IRP-42, mini svrdlo, alat široke namene za vađenje čepova i bušenje rupa za dopunu.

InkTec alat koji se koristi za bušenje rupa za dopunu na pojedinim kertridžima kao i za vađenje čepova. Izuzetno koristan alat, neophodno pomagalo u svakoj refilerskoj radionici.

InkTec IRP-43 alat za bušenje rupa za dopunu kertridža.

InkTec alat za bušenje rupa za dopunu na većini aktuelnih kertridža. Koristi se između ostalog i na Lexmark 16, 26, Canon PG 37, PG40, CL41, PG 510, PG 520, CLI-8 seriji, CLI-521 seriji, BCI-6 seriji.

InkTec IRP-49 alat za uklanjanje viška mastila  za HP kertridže.

InkTec alat koji se koristi za uklanjanje viška mastila iz HP kertridža. Podržava HP 27, 28, 21, 22, 338, 343 ketridže.

InkTec IRP-51 alat za uklanjanje viška mastila iz Lexmark 32 kertridža.

InkTec alat koji se koristi za uklanjanje viška mastila iz Lexmark kertridža. Ležište alata prvenstveno odgovara  Lexmark 32 ketridžu, ali je kompatibilno i sa nekim drugim modelima.

InkTec IRP-6067 alat za izvlačenje viška mastila iz  HP 339 kertridža.

InkTec alat koji se koristi za izvlačenje viška mastila u procesu dopune. Njegovo ležište izvorno odgovara HP339 kertridžu mada je kompatibilan i sa nekim drugim kertridžima.

InkTec IRP-61 90mm igla

Ultra tanka InkTec igla, 60mm. Izuzetan alat za dopunu, prolazi i kroz najsitnije rupe u kertridžima. Pogodna za kertridže starije generacije.