HP inkjet kertridži

HP-C4844A (10 BK), HP-C4836A (11 CY), HP-C4837A (11 MG), HP-C4838A (11 YL)
Štampači: HP Officejet 100/ 500/ 1100/ 1200/ 9100

HP-C6615A (15 BK), HP-C6625A (17 CY, MG, YL)
Štampači: HP Deskjet 810C/ 840C/ 845C

HP-C9351A (21 BK), HP-C9352A (22 CY, MG, YL)
Štampači: HP Deskjet 3920/ 3940/ 1410/ 4315

HP-C1823A (23 CY, MG, YL)
Štampači: HP Deskjet 710C/ 720C/ 810C/ 815C

HP-C8727A (27 BK), HP-C8728A (28 CY, MG, YL)
Štampači: HP Deskjet 3320/ 3325/ 3420

HP-51645A (45 BK)
Štampači: HP Deskjet 710C/ 720C/ 815C/ 820CXI

HP-C6656A (56 BK), HP-C6657A (57 CY, MG, YL)
Štampači: HP Deskjet 450/ 5160/ 5550

HP-C2P05AE (62 BK), HP-C2P07AE (62 CY, MG, YL)
Štampači: HP Envy 5500 Series, 5600 Series, 7600 Series, HP Officejet 200, 250, 258, 5700 Series, 8040

HP-C9403A (72XL MBK), HP-C9370A (72XL BK), HP-C9371A (72XL CY), HP-C9372A (72XL MG), HP-C9373A (72XL YL), HP-C9374A (72XL GY)
Štampači: HP Designjet 2300/ T610/ T620/ T770/ T790/ T1100/ T1120/ T1200/ T1300/ T2300

HP-C6578A (78 CY, MG, YL)
Štampači: HP Deskjet 920C/ 930C/ 940C/ 1220C

HP-CH565A (82XL BK), HP-C4911A (82XL CY), HP-C4912A (82XL YL), HP-C4913A (82XL MG)
Štampači: HP Designjet 500/ 500ps/ 800/ 815MFP

HP-C9396A (88XL BK), HP-C9391A (88XL CY), HP-C9392A (88XL MG), HP-C9393A (88XL YL)
Štampači: HP Officejet K550/ K550DTN/ K550DTWN

HP-CC641EE (300 BK), HP-CC644EE (300 CY, MG, YL)
Štampači: HP Deskjet D2530/ D2500/ D2560/ D2600/ D2660/ F4274/ F4275/ F4280/ F4283/ F4288/ F4292/ F4293/ F4400/ F4480

HP-CH563EE (301 BK), HP-CH564EE (301 CY, MG, YL)
Štampači: HP Deskjet 1050/ 2050

HP-F6U68AE (302 BK), HP-F6U67AE (302 CY, MG, YL)
Štampači: HP Deskjet 1112/ 2130/ 2132/ 3630/ 3632, OfficeJet 3830/ 4650/ 4652/ 4655, ENVY 4512/ 4516/ 4520/ 4522

HP-T6N04AE (303 BK), HP-T6N03AE (303 CY, MG, YL)
Štampači: HP Envy photo 6220/ 6230/ 6225/ 7130/ 7134/ 7155/ 7830/ 7855

HP-N9K06AE (304 BK), HP-N9K05AE (304 CY, MG, YL)
Štampači: HP Deskjet 3720/ 3730

HP-C9362E (336 BK)
Štampači: HP Deskjet PSC1510/ 7830

HP-C9364E (337 BK)
Štampači: HP Deskjet 2575/ 8050/ 5940

HP-C8765E (338 BK)
Štampači: HP Deskjet 5740/ 6520/ 6540/ 6840/ 6210/ 7310/ 7410/ 2610

HP-C8767E (339 BK)
Štampači: HP Deskjet 8150

HP-C9361E (342 CY, MG, YL)
Štampači: HP Deskjet PSC1510/ 7830

HP-C8766E (343 CY, MG, YL), HP-C9363E (344 CY, MG, YL)
Štampači: HP Deskjet 5740/ 6520/ 7310/ 7850/ 2350

HP-3YM62AE (305 BK), HP-3YM63AE (305 CY, MG, YL)
Štampači: HP Deskjet 2710/ 2720 series/ 4110/ 4120 series/ 4130, HP ENVY 6010/ 6020 series/ 6030 series/ 6420 series/ 6430 series

HP-CB336E (350 BK), HP-CB338E (351 CY, MG, YL)
Štampači: HP Deskjet D4260/ C4280/ C5280/ J5780

HP-C8719EE (363XL BK), HP-C8771EE (363XL CY), HP-C8772EE (363XL MG), HP-C8773EE (363XL YL), HP-C8774EE (363XL LCY), HP-C8775EE (363XL LMG)
Štampači: HP Photosmart 3110/ 3210/ 3310/ 8250/ C5140/ C6180/ C6250/ C7150/ DC8180/ D6160/ D7160/ D7460

HP-CB321E (364XL BK), HP-CB322E (364XL PBK), HP-CB323E (364XL CY), HP-CB324E (364XL MG), HP-CB325E (364XL YL)
Štampači: HP Photosmart C5380/ C6380/ D5460/ B8550

HP-CZ101A (650 BK), HP-CZ102A (650 CY, MG, YL)
Štampači: HP Deskjet 1015/ 1515/ 2515/ 2545/ 2645/ 3515/ 4645

HP-C2P10AE (651 BK), HP-C2P11AE (651 CY, MG, YL)
Štampači: HP Deskjet 5575/ 5645, Officejet 202/ 252

HP-F6V25AE (652 BK), HP-F6V24AE (652 CY, MG, YL)
Štampači: HP Deskjet Ink Advantage 4535

HP-3YM75AE (653 BK), HP-3YM74AE (653 CY, MG, YL)
Štampači: HP Deskjet 6075/ 6475

HP-CZ109AE (655XL BK), HP-CZ110AE (655XL CY), HP-CZ111AE (655XL MG), HP-CZ112AE (655XL YL)
Štampači: HP Deskjet 3525 All in One

HP-CZ129A (711XL BK pigment), HP-CZ130A (711XL CY), HP-CZ131A (711XL MG), HP-CZ132A (711XL YL)
Štampači: HP Designjet T120/ T520

HP-CC654AN (901 BK), HP-CC656AN (901 CY, MG, YL)
Štampači: HP Officejet J4524/ J4580/ J4624/ J4660/ J4680/ J4640

HP-T6M15AE (903XL BK), HP-T6M03AE (903XL CY), HP-T6M07AE (903XL YL), HP-T6M11AE (903XL MG)
Štampači: HP Officejet 6950/ 6960/ 6970/ 6975

HP-3YL84AE (912XL BK), HP-3YL81AE (912XL CY), HP-3YL82AE (912XL MG), HP-3YL83AE (912XL YL)
Štampači: HP Officejet Pro 8012/ 8014/ 8015/ 8022/ 8024/ 8025

HP-CD975AE(920XL BK), HP-CD972AE(920XL CY), HP-CD973AE(920XL MG), HP-CD974AE(920XL YL)
Štampači: HP Officejet 6000/ 6500/ 7000/ 7500A

HP-CN053AN (932XL BK), HP-CN054AN (933XL CY), HP-CN055AN (933XL MG), HP-CN056AN (933XL YL)
Štampači: HP Officejet 6100/ 6600/ 6700

HP-C2P23AN (934XL BK), HP-C2P24AN (935XL CY), HP-C2P25AN (935XL MG), HP-C2P26AN (935XL YL)
Štampači: HP Officejet 6812/ 3815/ 6230/ 6830/ 6835

HP-C4906AE (940XL BK), HP-C4907AE (940XL CY), HP-C4908AE (940XL MG), HP-C4909AE (940XL YL)
Štampači: HP Officejet Pro 8000/ 8500/ 8500A

HP-CN045AN (950XL BK), HP-CN046AN (951XL CY), HP-CN047AN (951XL MG), HP-CN048AN (951XL YL)
Štampači: HP Officejet Pro 8100/ 8600

HP-L0S70AE (953XL BK), HP-F6U16AE (953XL CY), HP-F6U17AE (953XL MG), HP-F6U18AE (953XL YL)
Štampači: HP Officejet Pro 8210/ 8211/ 8710/ 8711/ 8715/ 8716/ 8718/ 8719/ 8720/ 8721/ 8725/ 8728/ 8730/ 8740

HP-3JA30AE (963XL BK), HP-3JA27AE (963XL CY), HP-3JA28AE (963XL MG), HP-3JA29AE (963XL YL)
Štampači: HP Officejet Pro 9012/ 9012e/ 9014/ 9014e

HP-CN625AE (970XL BK), HP-CN626AE (971XL CY), HP-CN627AE (971XL MG), HP-CN628AE (971XL YL)
Štampači: HP Officejet Pro X451/ X476

HP-L0S07AE (973XL BK), HP-F6T81AE (973XL CY), HP-F6T82AE (973XL MG), HP-F6T83AE (973XL YL)
Štampači: HP Pagewide Pro452dw/ 477dw/ 552dw/ 577dw

HP-D8J10A (980 BK), HP-D8J07A (980 CY), HP-D8J08A (980 MG), HP-D8J09A (980 YL)
Štampači: HP OfficeJet Enterprise Color Flow MFP X585z, HP OfficeJet Enterprise Color MFP X585dn/ X585f, HP OfficeJet Enterprise Color X555dn/ X555xh

HP-L0R12A (981X BK), HP-L0R09A (981X CY), HP-L0R10A (981X MG), HP-L0R11A (981X YL)
Štampači: HP PageWide Enterprise Color 556dn, MFP 586z

GT51 BK (M0H57AA), GT52 CY (M0H54AA), GT52 MG (M0H55AA), GT52 YL (M0H56AA)
Štampači: HP Deskjet GT 5810/5820/5822, HP Ink Tank 115/ 118/ 310/ 311/ 315/ 318/ 319/ 410/ 411/ 412/ 415/ 416/ 418/ 419, Smart Tank 500/ 502/ 508/ 511/ 514/ 515/ 518/ 519/ 530/ 531/ 532/ 533/ 538/ 571/ 615/ 618/ 655