Ricoh toneri kolor

C 250 BK, C 250 CY, C 250 YL, C 250 MG
Štampači: Ricoh SP C250